Veintitrés de noviembre de 2010

Una col·laboració amb Arturo Castillo

Veintitrés de noviembre de 2010 és una peça que conjuga principalment dues idees abstractes: l’espai íntim i el pas del temps. Dues idees que es conjuguen en un llenguatge cinematogràfic senzill i directe, que apel·la a l’espectador i el convida a reflexionar sense plantejar gairebé cap pregunta.
_

Veintitrés de noviembre de 2010 es una pieza que conjuga principalmente dos ideas
abstractas: el espacio íntimo y el paso del tiempo. Dos ideas que se conjugan en un
lenguaje cinematográfico sencillo y directo, que apela al espectador y le invita a
reflexionar sin plantear casi ninguna pregunta.

_

Experimentem amb l'Art i Museu Picasso de Barcelona