Diari d'accions

Una col·laboració amb Pere faura

La idea del projecte es la de col·leccionar titulars de diaris que continguin en el seu text una acció a desenvolupar, una ordre, un imperatiu, una proposta a realitzar, l'objectiu del projecte serà el d'intentar dur-los a terme.

L'idea, doncs, és acumular titulars i les seves respectives interpretacions escèniques, per elaborar així un guió coreogràfic final, un diari d'accions escènic, el discurs final del qual emergirà del diàleg entre el contingut dels titulars, la manera com s'han executat i l'ordre en què s'han presentat. Un exercici físic, visual i poètic que explora l'espai entre llenguatge i acció, entre partitura i execució, entre espectatives prèvies i realització final, entre literalitats lingüístiques i metàfores escèniques
_

Diario de acciones

La idea del proyecto es la de coleccionar titulares de periódicos que contengan en su texto una acción a desarrollar, una orden, un imperativo, una propuesta a realitzar.

La idea, es acumular titulares y sus respectivas interpretaciones escénicas, para elaborar así un guión coreográfico final, un diario de acciones escénicas, cuyo discurso final emergerá del diálogo entre el contenido de los titulares, la manera como se han ejecutado y el orden en que se han presentado. Un ejercicio físico, visual y poético que explora el espacio entre lenguaje y acción, entre partitura y ejecución, entre expectativas previas y realización final, entre literalidades lingüísticas y metáforas escénicas.
_

Beca ciutat de Vic

La BarcelonetaLa Poderosa - Barcelona