La vida podria ser això (Ara resulta que sóc un heroi)

La vida podría ser esto… ens parla de la capacitat d'enfrontar-se el dolor, l'heroisme quotidià i concret que implica el mateix fet de viure amb l'amenaça del VIH. Es tracta d'un acostament contingut a fenòmens com la malaltia, el dolor, la por o l'absència, evitant l'excés en unes imatges que ens condueixen a una reflexió que es barreja amb l'emoció.
Miquel Bardagil
_

La vida podría ser esto (Ahora resulta que soy un héroe)

La vida podría ser esto… nos habla de la capacidad de enfrentarse el dolor, el heroísmo cotidiano y concreto que implica el mismo hecho de vivir con la amenaza del VIH. Se trata de un acercamiento contenido a fenómenos como la enfermedad, el dolor, el miedo o la ausencia, evitando el exceso en unas imágenes que nos conducen a una reflexión que se mezcla con la emoción.
Miquel Bardagil

_

Artaids